Kösem | Konular | Kitaplar

Ahmet Akgündüz

Sultân III. Murad’ın aile hayatı

Sultân III. Murad’ın aile hayatı aleyhinde çok şeyler duyuyor ve zamanında devleti kadınların idare ettiğini bazı eserlerden okuyoruz. Bunlarda hakikat payı var mıdır?

Osmanlıda "KADINLAR SALTANATI ve KÖSEM SULTAN

Prof.Dr. Ahmet Akgündüz'e göre kösem sultan kimdir? Prof.Dr. Ahmet Akgündüz açısından kösem sultan. Prof.Dr. Ahmet Akgündüz kösem sultanı nasıl anlatıyor?

* * *

II. Osman’dan itibaren Osmanlı idaresinde kadınlar saltanatının başladığı ve bunun başını da Kösem Sultân’ın çektiği söylenmektedir. Bu iddiaların aslı nedir?